, SQL | Nurcan Yurttaş

SQL

Sql Like, In, Between ve As Komutları

Sql Like, In, Between ve As Komutları

LIKE Tablodaki belirtilen sütundan, belirtilen değer şartını seçer. SELECT * FROM tablo adı WHERE sütun adı LIKE ‘değer%‘; Tablodaki belirtlen sütundan, belirtilen şart olmayan değerleri seçer. SELECT * FROM tablo adı WHERE sütun adı NOT LİKE ‘değer%‘; Alabileceği değerler: Değer% = belirtilen değer ile başlayan. %değer = belirtilen değer ile biten. %değer% = içinde belirtilen değer geçen. _değer ... »

Sql Order By, Into, Update, Delete ve Select Top Komutları

Sql Order By, Into, Update, Delete ve Select Top Komutları

ORDER BY talodan belirtilen sütunu referans alarak (sayı veya rakama göre) sıralı listeler. SELECT * FROM tablo adı ORDER BY sütun adı; ORDER BY DESC: tablodan belirtilen sütunu referans alarak (sayı veya rakama göre) tersten listeler. SELECT * FROM tablo adı ORDER BY sütun adı DESC; INTO: Tablodan belirtilen sütunlara belirtilen değerleri atar. INSERT INTO tablo adı (sütun adı, sütun adı, sütun a... »

Sql Select, Distinct, Where, And ve Or Komutları

Sql Select, Distinct, Where, And ve Or Komutları

SELECT: tablodan bir veya birden fazla sütun listeler. SELECT sutun adı, sutun adı FROM tablo adı; tablodaki bütün sütunları listeler. SELECT * FROM tablo adı; DISTINCT: tablodan belirtilen sütundaki farklı değerleri listeler. SELECT DISTINCT sütün adı FROM tablo adı; WHERE: tablodan belirtilen sütündaki belirtilen değer veya değerleri listeler. SELECT * FROM tablo adı WHERE sütün adı =değeri; AND... »

Sql Temel Komutları

Sql Temel Komutları

SELECT: veritabanından veri seçer UPDATE: veritabanını günceller INSERT INTO: veritabanına yeni veri ekler CREATE DATABASE: yeni veritabanı oluşturur ALTER DATABASE: veritabanını değiştirir CREATE TABLE: yeni tablo oluşturur ALTER TABLE: tabloyu değiştirir DROP TABLE: tabloyu siler CREATE INDEX: dizin oluşturur DROP INDEX: dizin siler     »

phpMyAdmin Tablo Düzenleme

phpMyAdmin Tablo Düzenleme

  1-Düzenleme : bulunduğu satıra ait düzenlemeyi, yeni bir sayfa açarak  yapar. 2-Sıralı düzenleme: bulunduğu satıra ait düzenlemeyi yine bulunduğu satırda yapar. 3-Kopyala: bulunduğu satıra ait bilgilerin bir kopyasını oluşturup bir alt satıra ekler. 4-Sil : bulunduğu satırı siler. Yukarıda, düzenleme sayfasına ait örnek resim bulunmakta. Yukarıda, sıralı düzenleme sayfasına ait örnek resim ... »

phpMyAdmin Veritabanı ve Tablo Oluşturma

phpMyAdmin Veritabanı ve Tablo Oluşturma

  Web programcılığı ile yeni ilgilenen arkadaşlara phpMyAdmin veritabanı ve tablo oluşturma hakkında detaylı anlatım.   Veritabanı oluşturma 1-veritabanı adı: bağlantıda kullanacağımız veritabanı adı. 2-dili: ülkelere göre dil seçeneği, Türkiye için utf8_turkish_ci (Türkçe karakter sorununu kaldırır). 3-oluştur: oluştur ile veritabanımızı oluşturmuş oluruz. Tablo oluşturma 1-tablo adı: b... »